Privatumo politika

Sveiki atvykę į paslaugų Tinklalapį Puiki.lt. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip saugomi ir kam naudojami Jūsų pateikti asmeniniai duomenys. Jeigu naudojatės Puiki.lt Tinklalapiu, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia privatumo politika. Tinklalapis yra nuolatos naujinamas ir pildomas naujomis funkcijomis ir paslaugomis, todėl atitinkamai naujinamas ir šis dokumentas. Jeigu kils klausimų dėl šios privatumo politikos, galite susisiekti su mumis el. paštu info eta nuostabi.lt.

Puiki.lt komandos vardu linkime Jums sėkmės ieškant ir reklamuojant savo paslaugas ar prekes.

 1. Tinklalapis Puiki.lt (toliau – Tinklalapio savininkas).
 2. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Puiki.lt interneto svetainėje (toliau – Tinklalapis), veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Tinklalapyje, įskaitant (bet neapsiribojant) registravimąsi Tinklalapyje, Asmeninių puslapių kūrimą, naudojimąsi paieškos galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).
 3. Naudodamasis Paslaugomis asmuo be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, kurioje nustatyti asmens informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei asmuo nesutinka su šia Privatumo politika, asmuo neturi teisės naudotis jokiomis Tinklalapio Paslaugomis.
 4. Asmenų pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja Tinklalapio savininkas. Nei Tinklalapio savininko, nei nei kokios nors trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, asmenų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus asmens sutikimo.
 5. Kiekvienas asmuo turi teisę lankytis Tinklalapyje nesuteikdamas apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu asmuo nori naudotis kai kuriomis Tinklalapio paslaugomis, Tinklalapio savininkas prašys pateikti asmens duomenis registruojantis ar naudojantis kitomis Paslaugomis Tinklalapyje.
 6. Tinklalapio savininkas pataria visiems tėvams ir globėjams mokyti savo vaikus saugaus ir atsakingo asmeninių duomenų disponavimo internete. Asmenys, neturintys 18 metų, neturėtų perduoti savo asmeninės informacijos Tinklalapiui be tėvų ar globėjų leidimo. Tinklalapio savininkas niekada sąmoningai nerinks jokios asmeninės informacijos iš asmenų, kuriems yra mažiau nei 18 metų, ir neatskleis šių duomenų trečiosioms šalims be asmens sutikimo. Dėl anksčiau išvardintų sąlygų, Tinklalapio savininkas mano, kad Tinklalapyje besilankantys asmenys yra ne jaunesni nei 18 metų. Tinklalapio savininkas, pastebėjęs Tinklalapyje prisiregistravusį 18 metų neturintį asmenį, ar asmenį, pateikusį melagingus duomenis, be įspėjimo pašalina iš Tinklalapio.
 7. Tinklalapio savininkas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu naudotis visa sukaupta informacija apie asmenį, siekdamas Tinklalapyje besilankantiems asmenims suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.

Asmenų registracija

 1. Tam, kad asmuo galėtų efektyviai naudotis Tinklalapio teikiamomis paslaugomis ir gauti jas visas, privalo prisiregistruoti ir pateikti asmens duomenis. Tinklalapyje savo kontaktinę informaciją teikiantys asmenys suvokia, sutinka ir pageidauja, kad ją galėtų rasti ir su jais susisiekti kiti Tinklalapį aplankantys asmenys ir (ar) Tinklalapio savininkas.
 2. Tinklalapio savininkas asmeninius duomenis, pateiktus Tinklalapyje, apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais. Jei asmuo nesutinka, kad jo asmeninius duomenis tvarkytų Tinklalapio savininkas, asmuo turi teisę nesinaudoti Tinklalapiu ir nepateikti savo asmeninių duomenų.
 3. Be duomenų rinkimo Tinklalapyje, asmuo gali būti paprašytas pateikti savo asmeninius duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su Tinklalapio savininku, užsakymo ar kitų paslaugų teikimo metu, gaunant paslaugas ar jau po paslaugos įsigijimo, taip pat užsiregistravus dalyvauti Tinklalapio apklausose, akcijose, konkursuose ir t. t. Tokiu atveju asmuo gali būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmeninių duomenų apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir asmuo nėra jo davęs.
 4. Užsiregistravęs Tinklalapyje asmuo privalo papildyti ir (ar) pakeisti savo kontaktinius duomenis Tinklalapyje, jeigu jie pasikeičia.
 5. Kai asmuo prisijungia prie Tinklalapio, tam tikra neasmeninė informacija (naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Tinklalapio puslapiai, laiko, praleisto Tinklalapyje, vidurkis) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Tinklalapio turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

Sutikimas

 1. Asmuo registracijos metu gali pasirinkti, ar registracijos metu pateikti duomenys apie jį gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmuo apie savo sprendimą dėl sutikimo išreiškia registruodamasis ir pažymėdamas varnele sutikimo tekstą „Sutinku su taisyklėmis bei privatumo politika“. Norėdamas atšaukti (panaikinti) šį sutikimą, asmuo gali arba Tinklalapio nustatymuose, skyrelyje „Pranešimai” pakeisti žymėjimą, arba atsiųsti prašymą elektroninio pašto adresu info eta nuostabi.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, puslapio kodą ir kitus registracijos duomenis (jei yra).
 2. Saugomi visi asmenų pateikti duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris ar bet kokie kiti duomenys, kuriuos asmuo laisva valia pateikė Tinklalapio savininkui; informacija, kurią Tinklalapio savininkas gauna asmeniui naudojantis Tinklalapio paslaugomis (pvz., naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas, IP adresas ir t. t.); kiti duomenys, nurodyti šiose Privatumo politikos nuostatose.
 3. Tinklalapio savininkas stebi Tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek asmenų apsilankė Tinklalapyje, koks yra asmenų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Tinklalapyje metu. Tai padeda Tinklalapio savininkui suprasti, kaip asmenys naudojasi Tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti Tinklalapio teikiamas paslaugas.
 4. Asmuo supranta ir sutinka su tuo, kad Tinklalapio savininkas renka informaciją apie asmenį naudodamasis slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į vartotojo standųjį diską ir leidžia atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus Tinklalapyje. Tinklalapio savininkas slapukus naudoja tik informacijai, susijusiai su Tinklalapio naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai, yra anoniminiai ir neteikia asmeninės informacijos. Be tinklalapio indikatorių, Tinklalapyje taip pat gali būti naudojami GIF failų (angl. clear gif) ir „action tags“ technologijos. Tinklalapio indikatorių technologija leidžia Tinklalapio savininkui sužinoti, kuris asmuo naršydamas Tinklalapyje spustelėjo puslapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.). Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija. Asmuo gali bet kuriuo metu išjungti slapukus ir tinklalapio indikatorius (angl. cookies / beacons), naudodamasis naršyklės nustatymais, tačiau tokiu atveju kai kurios Tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Asmeninės informacijos panaudojimo tikslai

 1. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams Tinklalapio savininkas gali naudoti asmenų asmeninę informaciją, surinktą apie konkretų asmenį:
  1. naudoja bendrus duomenis statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių asmenų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Tinklalapio paslaugomis bei išanalizuoti jų efektyvumą. Be šių duomenų Tinklalapio savininkas negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Tinklalapio turinio ir siūlomų Paslaugų;
  2. tam, kad galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;
  3. naudoja operacijoms, susijusioms su paslaugų pardavimo ir pirkimo vykdymu ar bet kokio kito susitarimo tarp Tinklalapio savininko ir asmens vykdymo, įskaitant asmens apmokėjimo patvirtinimą, taip pat klientų aptarnavimo paslaugas (pvz., klausiant asmens nuomonės apie Tinklalapio paslaugas ir pan.), organizuojant ir vykdant Tinklalapyje besilankantiems asmenims Tinklalapio savininko ar trečiųjų asmenų loterijas, konkursus ir vykdant kitą reklaminę veiklą;
  4. Tinklalapio savininkas kaupia bendrus paieškos žodžių sąrašus iš įvairių paieškos programų. Ši informacija anoniminė ir yra naudojama Paslaugoms plėtoti, stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais;
  5. Tinklalapio savininkas gali naudoti asmenų asmeninę informaciją tam, kad galėtų su asmeniu susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Tinklalapyje ar Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją. Tinklalapio savininkas gali panaudoti asmens informaciją, jei asmuo, dalyvaudamas Tinklalapio organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, laimi ir Tinklalapio savininkui reikia susisiekti su juo;
  6. turėdamas asmens sutikimą (duotą Puiki.lt Tinklalapyje), Tinklalapio savininkas gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į asmens, registruoto Tinklalapyje, mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie savo ar trečiųjų asmenų Paslaugas, kurios, Tinklalapio savininko nuomone, gali sudominti asmenį. Turėdamas asmens sutikimą, Tinklalapio savininkas gali derinti turimą informaciją apie asmenį su trečiųjų asmenų turima bendro pobūdžio ar reklamine informacija tam, kad galėtų pateikti asmeniui naujų Paslaugų ir kitų įdomių pasiūlymų.
 2. Naudojantis Tinklalapiu draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą Tinklalapio savininkui, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 3. Tinklalapio savininkas neatsako už Tinklalapyje pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
 4. Naudojantis Tinklalapiu draudžiama siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat draudžiama naudoti juos kokiais nors komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (jeigu nebuvo gautas asmens sutikimas).
 5. Tinklalapio savininkas primena, jog asmuo yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą. Tinklalapio savininkas prašo asmenį būti atsargų naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Asmuo turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas nepasinaudos asmens elektroniniu paštu, asmenine informacija, ypač tais atvejais, kai asmuo naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz., bibliotekoje ir kitur).
 6. Tinklalapio savininkas įspėja, kad asmuo turi būti atsargus ir neturi atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios kaip asmens kodas, paso kodas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Tinklalapio teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti įvairiopai panaudota ir nukreipta prieš asmens interesus, taip pat ir tokioms veiklomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

Registracijos panaikinimas

 1. Asmenys, prisiregistravę Puiki.lt Tinklalapyje, gali bet kada pašalinti savo asmeninius duomenis iš nuostabi.lt duomenų bazės, pašalindami savo registraciją.
 2. Prašymą dėl registracijos panaikinimo galima atsiųsti elektroninio pašto adresu info eta nuostabi.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, vartotojo vardą ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Išsiregistruoti galima ir savo (asmens) registracijos paskyroje.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

 1. Tinklalapio savininkas prisiregistravusių asmenų asmeninius duomenis saugo ne ilgiau kaip vienus metus po to, kai registruotas asmuo raštu ar automatiniu būdu atsisako elektroninės parduotuvės Puiki.lt komandos teikiamų paslaugų išsiregistruodamas iš Tinklalapio Puiki.lt.
 2. Tinklalapio savininkas turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti asmens registraciją ir bet kokius asmens padarytus įrašus iš savo Tinklalapio duomenų bazės. Tinklalapio savininkas turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos Tinklalapio savininkui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.
 3. Tinklalapio savininkas jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.
 4. Tinklalapio savininkas nėra atsakingas už asmens privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklapius asmenys pasiekia naudodamiesi Tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Tinklalapio savininkas rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne Tinklalapio savininkui priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.
 5. Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti Tinklalapio savininko vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Tinklalapyje. Jei asmuo po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Asmuo, nesutinkantis su pakeistu Privatumo politikos turiniu, praranda teisę naudotis Tinklalapiu ir jo Paslaugomis, taip pat privalo nedelsdamas panaikinti savo registraciją Tinklalapyje. Tinklalapyje besilankantys asmenys įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija.
 6. Norėdamas apsaugoti asmenų duomenis, Tinklalapio savininkas naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Prie asmens prisijungimo duomenų gali prieiti tik įgalioti Puiki.lt darbuotojai.
 7. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal Puiki.lt buveinės vietą.

Privatumo politika atnaujinta: 2016-04-18.